mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bielsku-Białej
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://lo4bielsko.mobidziennik.pl/2021